AGILOX IGV

Sikkerhed

2L-Automation laver i samarbejde med kunden en risikovurdering, der bruges til at beskrive den overordnede proces eller metode, hvor du/vi: Identificer farer og risikofaktorer, der har potentiale til at forårsage skade (fareidentifikation).  

Vi finder i fællesskab passende måder at eliminere faren på, eller kontroller risikoen, når faren ikke kan fjernes (risikokontrol).

Maskinerne opererer i henhold til gældende lovgivning. 

 

 

Vi har gået til logistik

i ret lang tid

Om os

Vi tilbyder dig vores akkumulerede erfaringer fra både store og komplekse projekter med udfordringer i mange lag,  til de små logistikprojekter, hvor udfordringen er mindre, men gevinsten ofte er til at få øje på.

Se mere om os her