Simulering

Simulering

En vigtig del af analyse processen i forbindelse med automatisering er en virtuel gengivelse af den vurderede indvirkning – og ved at interagere med en simuleringsmodel i handling, bygges både forståelse og tillid samt giver en værdifuld viden om flaskehalse samt muligheder for at optimere kvadratmeterne.

En model af konsekvens scenarier for større projekter er især vigtigt til 3 ting i forbindelse med beregningen af ROI.

Proof of Concept:
Her vil den simuleringsmodellen igennem beregninger skabe et bevisgrundlag for de analyser der er foretaget – og man vil her se resultatet af ændringer og fejl.

Risikoanalyse:
Ved især større projekter er der mange faktorer der skal beregnes og vurderes. Her hjælper simuleringen til at forstå de risici der ligger i de enkelte faktorer af projektet. Denne vil være med til at skabe en afdækning af projektets elementer og give et bedre visualiseret beslutningsgrundlag.

Funktionalitetsvurdering:
”Hvor mange køretøjer skal der bruges for at dække behovet?”

”Er der plukkere nok til at dække spidsbelastningen?”

Bare et par spørgsmål – hvor en simulering ikke kun fortæller om hastigheder og kørsel – men også hvor kan der opstå situationer med flaskehalse – eller om ekstra kapacitet. Her er simuleringen et uvurderligt værktøj til at vurdere retningen på den automatisering man arbejder mod.

Scroll to Top